Aalo opleidingen bestaat sedert 1996 en is vanaf die periode uitgegroeid tot een van de grootste kwaliteitsopleiders binnen de fitness-, health- en wellnessbranche. Cursisten hebben de mogelijkheid om uit meer dan 50 opleidingen van Aalo een opleiding naar wens te kiezen. Aalo bestaat uit verschillende academies en die zijn op hun beurt weer verder opgebouwd uit verschillende opleidingen. Aalo biedt modulair onderwijs aan haar cursisten. Na het succesvol afronden van de Aalo opleiding, ontvangen de cursisten een branche- erkende Aalo diploma en of certificaat. Hiermee kan men direct aan de slag. Cursisten hebben ook de mogelijkheid om diverse opleidingen uit de verschillende academies te volgen. Waarom een opleiding bij Aalo? - Cursisten behalen het waardevolste diploma in de fitnessbranche. - Cursisten studeren bij de nummer 1 (fitness)opleider van de Benelux. - Cursisten volgen op het hoogste niveau les van een AALO Master Trainer. - Cursisten zijn verzekerd van extra voordelig lesgeld. - Cursisten profiteren ook na hun opleiding van het AALO-netwerk. Aalo is niet alleen opleider, maar heeft vanaf 1996 diverse methodieken uitgevonden, die zijn overgenomen door opleiders over de gehele wereld. Aalo heeft bijvoorbeeld de PEP (Peak Emotion Program) ontwikkeld. D biedt de mogelijkheid aan instructeurs om de emoties van klanten te sturen. Daarnaast heeft zij ook in samenwerking met Solid Sound de climaxrol ontwikkeld. Dit is gebaseerd op de sfeer die een dj in een club weet te creëren en dat wordt dan vertaald naar de groepslessen. Ook is de MORE- docent ontwikkeld. Hiermee word een instructeur gecreëerd, die veel meer is dan alleen maar een lesgever of een fitnessinstructeur. Instructeurs, die hun opleiding succesvol hebben afgerond bij Aalo, hebben niet alleen vakinhoudelijke kennis, maar hebben ook kennis van en inzicht in marketing, relatiebeheer en klantenbinding.

Aalo opleidingsdag en tijden

Op de opleidingsdagen van Aalo worden kerndoelen behandeld. Dit bestaat vaak genoeg uit praktijkgerichte handelingen. Er is steeds een balans tussen het theoretische en het praktische. Over het algemeen bestaan de meeste opleidingen van Aalo uit 70% praktijk en 30% theorie. In de meeste gevallen worden de opleidingen op de vrijdag, zaterdag en of zondag verzorgd. Daarnaast zijn er ook doordeweekse dag- en avondopleidingen alsook spoedopleidingen. Deze duren meestal van maandag tot en met vrijdag. Verder duurt een opleidingsdag gemiddeld 6 tot 7 uur en start vaak rond 10.00u am.


Kosten examens

De opleidingen van Aalo worden meestal afgesloten met een theorie examen, een praktijkexamen en in bepaalde gevallen met een zelfreflectie gesprek. De resultaten van het examen worden ten alle tijden geregistreerd en de cursisten mogen een erkende diploma in ontvangst nemen. Het examen wordt meestal afgenomen door een à twee examinatoren en de voorzitter van de examencommissie. Aan dit proces zijn er echter kosten verbonden, welke men zo laag als mogelijk probeert te houden.


Termijn betalingen

Veel cursisten vragen zich af of zij de mogelijkheid hebben om in termijnen te kunnen betalen voor de Aalo opleidingen. Cursisten hebben bij Aalo de mogelijkheid om afhankelijk van hun opleiding, een termijnbetaling e doen. Dit kan in twee, drie, zes, acht of twaalf termijnen. Het totaal te betalen bedrag wordt verspreid over het aantal maanden en per maand wordt dan een termijn betaald. Aan termijnbetalingen zijn er wel administratiekosten van 69 euro verbonden.


Onderwijs

Op Aalo wordt er kort modulair onderwijs aangeboden aan de cursisten. Voor het behalen van een diploma is het soms nodig om een aantal modules af te ronden. Een opleiding bestaat meestal uit een aantal modules. De modules kunnen in een keer of los gevolgd worden. Als men een pakket afneemt komt het de student in de meeste gevallen qua prijs veel goedkoper uit. Daarnaast worden er ook kortingen gegeven op examentarieven.


Erkende opleiding

De Aalo opleidingen zijn branche- erkend door de NRTO. De NRTOo is een branche organisatie voor beroepsopleiders. De opleidingen worden ook erkend door door diverse brancheorganisaties uit de voedings-, sportmassage- en fitnessindustrie zoals BGN, NGS en CRKBO. Daarnaast wordt er ook veel samen gewerkt met grote sportmerken en fitnesscentra. Verder is in de praktijk gebleken dat het regulier onderwijs ook opleidingen van Aalo afneemt. In dit geval kan gedacht worden aan de Hogeschool van Amsterdam, Sportacademie Bokkenduinen, ROC's sport & bewegen, Cios, Hogeschool NTI en de Hogeschool NCOI.


Contact gegevens

Aalo Opleidingen B.V. Postbus 82 2300 AB Leiden Nederland Studenten kunnen als volgt contact opnemen met Aalo: E: [email protected] T: 088-1 630 000 (Elke werkdag van 09.00 ot 17.00u) Niet studenten kunnen als volgt contact opnemen met de helpdesk van Aalo: E: studieadvie[email protected] T: 088 1630 010 (Iedere werkdag van 9.00 tot 17.00u)


AALO video


Artikelen over AALO

Studeren bij de AALO

AALO opleidingen bestaat al sinds 1996 en is sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders van kwalitatieve opleidingen binnen de fitness-, health- en wellnessbranche. AALO opleidingen heeft een ruim aanbod uitdagende opleidingen. AALO opleidingen bestaat uit verschillende academies, die op hun beurt weer verder zijn opgebouwd uit verschillende opleidingen en curssen. AALO opleidingen ... [...]

AALO Reviews

  onterecht gezakt voor level 4 PT AALO

  Begin 2019 ben ik gestart met de AALO opleiding level 4. Hiervoor heb ik level 1 t/m 3 gevolgd en zonder moeite gehaald. Tijdens level 4 kwam hier verandering in. Ondanks het feit dat ik in de lessen meerdere malen had aangegeven dat ik tegen bepaalde zaken aanliep van het ondernemingsplan die we moesten maken, werd dit goed gepraat met dat ik alleen de zaken moest invullen die ik kon en dat het daarmee goed zat. Niet dus... mede studenten vulde de opdrachten in die ik niet kon invullen met een onzin antwoord in en behaalde daarmee het volledige aantal punten. Hiermee was ik het dus niet eens en probeerde mijn verhaal te halen bij de klantenservice van de AALO. Nadat ik mijn verhaal had uitgelegd kreeg ik volledig begrip. Het zou hersteld worden en ik zou hiermee mijn ondernemingsplan met een voldoende af kunnen sluiten. Daarna kreeg ik mails dat het nogmaals besproken was met de AALO personeelsstaf en dat het niet alleen maar ging om bepaalde zaken die ik niet kon invullen. Ook moest ik weer een bedrag neerleggen voor een herkansing van dat plan. Dit was niet de bedoeling omdat dat telefonisch afgesproken was en ik een legitieme reden had. Na een moeilijk email verkeer wilde ze me maar al te graag tegemoet komen en was mijn herkanste ondernemingsplan alsnog voldoende.

  Tijdens het praktijk examen kregen we een examinator die een totaal andere visie heeft op alle zaken omtrent de AALO theorie. Wat ik in de afgelopen 3 levels geleerd heb en ook toegepast had werd nu volledig over boord gegooit en paste niet in het beeld van de examinator van level 4. Enkele voorbeelden zijn: oefenvormen die volgens haar niet voldoende genoeg waren uitgelegd (die ik in de vorige 3 levels prima in orde had), zelfreflectie die heel erg slecht was (terwijl in de vorige levels dit mijn sterkste punt was), oefenvormen die de onjuiste progressie/regressie hadden (vorige levels precies hetzelfde gedaan maar nooit wat van gemerkt???), volgens de examinator had ik me teveel aan het boekje gehouden en had ik dus gekozen voor de makkelijke weg (terwijl in de lessen werd gezegd: keep it stupid simple), ik was dus totaal niet op level volgens de examinator omdat ik doelstellingen door mekaar haalde (volgens mij had ik voor mijn theorie het hoogste punt van de klas). Wat ik nog het ergste vind van allemaal is dat ik in de levels 1 t/m 3 had aangegeven dat ik met een blessure verleden zit. Ik daardoor bepaalde oefenvormen niet 100% kon uitvoeren maar dat ik wel elke dag in de sportschool sta om dat te verbeteren. Nooit is dat een probleem geweest en werd daar rekening mee gehouden omdat ik de rest wel gewoon begreep. Hiervoor kreeg ik geen puntenaftrek. Door de examinator van level 4 werd ik met de grond gelijk gemaakt hiervoor. Ook met aangeven van het blessureverleden kreeg ik het laagst aantal mogelijke punten. Waardoor ik overal gemiddeld erg laag scoorde.

  Het feit bij de AALO is dat de leraren, examinatoren en gastsprekers niet allemaal op een lijn liggen en dat de student hiervan de dupe is. Ook merkte ik dat ik er vrijwel niks tegen in kan brengen. Het kost mij meer moeite om steeds weer mijn verhaal/argumenten uit te moeten leggen en daarmee mijn gelijk te halen. Terwijl dit van tevoren waarschijnlijk te onderkennen is als hun maar beter met elkaar zouden communiceren. Het zou dus handig zijn als er bepaalde richtlijnen waren voor de examinatoren ipv dat ze op hun eigen visie moeten beoordelen. Deze is namelijk voor iedereen anders. Het kan zijn dat ik ook nog een aantal zaken vergeten ben die gezegd zijn of zijn voorgevallen tijdens de lessen maar dit was in grote lijnen wat mijn zwaar tegenviel van een opleiding die eigenlijk veel te prijzig is voor wat je krijgt.

  Sterke punten
  - basiskennis is prima op orde

  Zwakke punten
  - teveel eigen visies van veel verschillende mensen
  - slechte communicatie tussen klantenservice, leraren, gastsprekers en examinatoren.
  - verouderde kennis en veel fouten in de theorie

  Ik was onterecht gezakt

  Tussen november en januari 2018 volgde ik de opleiding Fitness Trainer Level 2 met AALO Opleidingen. Op januari deed ik een eindexamen. Het eindexamen bestond uit drie delen: een schriftelijke oefening, een oefenexamen en een mondeling examen.

  Na de examens zei de leraar tegen mij: "Ik zou je een voldoende geven, maar ik ga het niet doen. Ik wil dat je een kleine verandering aanbrengt in je schriftelijke opdracht, dan kun je de cursus halen". Vier dagen later ontving ik een schriftelijke evaluatie van het examen. In de schriftelijke evaluatie schreef de leraar veel argumenten om het falen van het mondelinge en schriftelijke examen te rechtvaardigen, die niet werden besproken tijdens de dag van het examen, en waar ik het volledig mee oneens was. Dus besloot ik op dezelfde dag een schriftelijke klacht in te dienen, met een lange argumentatie over de punten van de schriftelijke evaluatie waar ik het niet mee eens was.

  - Ik heb geen schriftelijk antwoord op mijn klacht ontvangen. Ik schreef opnieuw bijna tien emails om een ??schriftelijk antwoord te vragen. Op eind februari ontving ik een e-mail waarin stond dat mijn klacht binnen 14 werkdagen door de klachtencommissie zou worden afgehandeld. Op mid maart schreef ik opnieuw omdat ik geen antwoord heb ontvangen. Ik ontving die dag een e-mail met de mededeling dat mijn klacht ongegrond was. Ik antwoordde terug en zei dat ik een lange argumentatie stuurde omdat ik het niet eens was met de examen beoordeling en dat het mijn recht als klant en student was om een ??schriftelijk antwoord op mijn klacht te ontvangen

  - Op mid maart, na die e-mail ontving ik een nieuwe versie van het beoordelingformulier, waarin geen antwoorden op mijn vragen werden gegeven en er waren geen extra argumenten voor de beoordeling opgenomen. Het cijfer is echter verlaagd, zonder extra uitleg. Ik voelde me echt machteloos toen ik na alle inspanningen die ik had geïnvesteerd in het uitleggen van de redenen waarom ik dacht dat de evaluatie oneerlijk was, geen duidelijke argumentatie van de leraar ontving. Ik voelde ook echt niet gerespecteerd toen ik zag dat na alle tijd en moeite geïnvesteerd in het krijgen van een antwoord, mijn cijfer eenvoudig zonder uitleg werd verlaagd. Dit was een praktijkexamen, de docent had niet de gelegenheid om te controleren wat er is gedaan en een onopgemerkte fout te vinden die niet in de vorige versie werd beschouwd. Hoe is het dan mogelijk dat het cijfer is verlaagd zonder extra redenen te geven?


  - Daarna heb ik besloten een klacht in te dienen bij de Geschillencomissie, een onafhankelijke commissie die beslissingen neemt over klachten in verband met privéonderwijs. Na het indienen van deze klacht, kwam AALO in contact om mij de mogelijkheid te bieden om het examen te herhalen en een deel van mijn geld terug te krijgen, maar ik besloot om dit aanbod niet te nemen omdat ik AALO niet meer vertrouw. Ik vroeg de commissie om te zoeken naar een onafhankelijke professional om mijn examen te bekijken, maar dit was niet mogelijk. De commissie adviseerde me ook om dit aanbod aan te nemen, omdat ze het met mij eens waren dat ik oneerlijk beoordeeld was, maar omdat het een mondeling examen was, was het niet mogelijk om het opnieuw te beoordelen. Ze waren het er ook over eens dat AALO niet correct is verlopen toen ik een klacht indiende. Helaas kon de Commissie AALO niet vragen om enige economische compensatie voor wat er was gebeurd. Als je dit leest, is mijn advies om geen cursus met AALO te volgen. Ze falen mensen onterecht om geld te krijgen voor het herhalen van het examen, en als je klaagt, heb je geen rechten en ontvang je geen compensatie voor het geld en de verloren tijd.

  Dankzij AALO heb ik een succesvolle baan in de fitness branche

  Ik heb mij laten scholen tot Personal Trainer en later als Medisch Fitness professional bij AALO opleidingen.

  Al gedurende mijn studie kon ik terecht bij verschillende sportscholen zowel met stage als betaald. Nu ben ik al paar jaar een goed betaalde PT'er en ik ben zo enorm blij en dankbaar dat mijn toenmalige trainer AALO had aangeraden.

  Sterke punten
  Professionele trainers, methodisch zeer sterk, mooi opleidingsmateriaal inclusief een super moderne digitale leeromgeving.

  Zwakke punten
  De klantenservice reageert niet altijd even snel (hoewel binnen 48 uur, maar ik ben ongeduldig)

  Pakket personal trainer afrader

  Afrader.
  Leuke, pittige studie, maar Aalo werkt rommelig. Goede docenten met eigen soms tegenstrijdige visies. Cursist heeft hiervan de gevolgen.

  Sterke punten
  Het geeft de nodige inzichten in sportleer

  Zwakke punten
  Boeken zitten veel fouten in, soms zelfs achterhaalde zaken.
  Tegenstrijdige visies van docenten
  Verschillende visies docenten
  Examens rommelig geregeld

Bezoek AALO

Schrijf een review