Taalunieversum

Taalnieversum is een product van de Taalunie. In totaal zijn er ongeveer 24 miljoen mensen op de wereld, die Nederlands spreken. De Taalunie is er voor alle 24 miljoen Nederlandstaligen. Het Nederlands is de officiële taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het Nederlands maakt dus ook deel uit van de identiteit en cultuur van deze personen. De Taalunie is namelijk de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt. Een integraal taalbeleid is vereist om ervoor te zorgen, dat het Nederlands een volwaardige taal blijft, die in alle maatschappelijke domeinen wordt gebruikt. De overheid heeft daarin een belangrijke taak. De Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid hebben hun verantwoordelijkheid voor het Nederlands toevertrouwd aan de Nederlandse Taalunie. Daarnaast zijn er met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De Taalunie focust zich voornamelijk op het taalbeleid, de taalinfrastructuur en het taalgebruik. Op de website van Taalunieversum kunnen geïnteresseerden niet alleen terecht voor beschikbare cursussen en opleidingen zoals een taaltraining Frans, maar ook voor de laatste nieuwtjes voor wat betreft de Nederlandse taal, publicaties en meer informatie over de Nederlandse Taalunie. Men kan er ook terecht voor diverse terminologietools en andere hulpmiddelen ter bevordering van de Nederlandse taal.

Taalunie: Bericht

Taalunieversum is een product van de Taalunie. De Taalunie brengt gratis en online het tijdschrift "Taalunie: Bericht" uit. Hierin kan men onder andere rapportages over trends en ontwikkelingen in het Nederlands, columns, filmpjes, taaltips en meer taalwetenswaardigheden terugvinden. Daarnaast wordt in de weekeditie van dit tijdschrift ook de laatste taalnieuws weergegeven.


Terminologietools

Op de website van Taalunieversum kan men ook terecht voor diverse terminologietools. Enkele van deze tools zijn de Gratis online machinevertaling, weblokalisatie, alignering, softwarelokalisatie, online concordance, vertaalprojectbeheer en nog veel meer. De taalunie is er ook van bewust, dat niet alle tools op de website voorkomen. Geinteresseerden die zelf weet hebben van systemen, tools en applicaties, die belangrijk kunnen zijn voor terminologie, kunnen ook een e- mail sturen naar het Taalunieversum. Op die manier wordt een ieder geïnformeerd, die zich voornamelijk bezig houden met de Nederlandse taal.


Cursus voor studenten

De zomercursus taal, cultuur en beroep is bestemd voor studenten Nederlands in het buitenland. Deze cursus moet gezien worden als een aanvulling op hun opleiding. De zomercursus duurt twee weken en de focus wordt voornamelijk gelegd op de taal, cultuur en het beroep. Het accent ligt voornamelijk op communicatieve taalvaardigheid en kennismaking met de Nederlandse en Vlaamse maatschappij en niet op expliciete woordenschat- en grammaticaoefeningen. Hierdoor verbreden buitenlandse studenten hun kennis en ze verdiepen zich ook verder in hetgeen ze reeds hebben geleerd op hun eigen universiteit. Men krijgt ook de mogelijkheid om contacten te kunnen leggen met andere collega-studenten uit ruim dertig landen en het Nederlandse en Vlaamse culturele, academische en economische veld. Om toegelaten te kunnen worden tot deze cursus, moeten studenten minimaal 18 jaar en niet ouder dan 35 jaar zijn, niet in het Nederlandse taalgebied wonen en het Nederlands niet als moedertaal hebben. Daarnaast moeten zij Nederlands studeren aan een universiteit in het buitenland, Ma of Ba of een andere studierichting met Nederlands als aantoonbaar belangrijke component. Het taalniveau van de cursisten moet aantoonbaar liggen op niveau B1 en ze moeten alle onderdelen van de cursus kunnen volgen.


Afstandsonderwijs & zelfstudie

Personen die niet kunnen meedoen aan de zomercursus, hebben ook de mogelijkheid om aan afstandsonderwijs oftewel zelfstudie te doen. Dit kan via de volgende organisaties: Laudius.nl: deze organisatie verzorgt een cursus Nederlands voor buitenlanders. Voor meer informatie kan men gaan naar http://www.laudius.nl. LOI: De Leidse Onderwijsinstellingen is een instituut voor online opleidingen en voor schriftelijke cursussen. Voor meer informatie kan men gaan naar http://www.loi.nl. NHA: NHA thuisstudies verzorgt ook diverse Nederlands cursussen. Voor meer informatie kan men gaan naar http://www.nha.nl. NTI: Instituut voor online opleidingen en voor schriftelijke cursussen. Men kan hier terecht voor taalcursussen op diverse niveaus. Voor meer informatie kan men gaan naar http://www.nti.nl. Open Universiteit te Heerlen: Hier kan men op afstand studeren en op universitair niveau. Studenten studeren geheel zelfstandig en met persoonlijke begeleiding. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan het cursus materiaal, welke afgestemd is op zelfstudie. Voor meer info kan men gaan naar http://www.ou.nl. Studieplan: Hier wordt de taalopleidingen op afstand verzorgt. Men kan hier zelf het tempo bepalen. Voor meer info ga naar http://www.studieplan.nl.


Cursus voor docenten

Taalunieversum verzorgt ook cursussen voor docenten. Dit is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van het onderwijs Nederlands in het buitenland. Het is daarom belangrijk om leerkrachten en docenten regelmatig de mogelijkheid tot nascholing te geven. De Nederlandse Taalunie hecht veel waarde aan het professionaliseren van Nederlands docenten en leerkrachten, die les geven buiten het taalgebied. De nascholing is bestemd voor Nederlands docenten en leerkrachten in het buitenland. In dit geval is Nederlands als moedertaal geen bepalende factor. De nascholing kan op locatie en in het Nederlandse taalgebied plaatsvinden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer taalverwerving, werken met authentiek materiaal, didactische werkvormen, letterkunde, toetsing en onderzoek.


Contact gegevens

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kan men via onderstaande gegevens contact opnemen met de Taalunie: Postadres Nederlandse Taalunie Postbus 10595 2501 HN Den Haag Nederland Bezoekadres Nederlandse Taalunie Paleisstraat 9 2514 JA Den Haag Nederland Taalunie Brussel Leopoldstraat 6 (2de verdieping) 1000 Brussel België Telefoon, fax en e-mail telefoon: + 31 70 346 95 48 (tijdens werkdagen van 09.00-17.00 uur) fax: + 31 70 365 98 18 telefoon in Brussel: + 32 2 203 66 73 e-mail algemeen: [email protected]


Taalunieversum Reviews

We hebben nog geen reviews. Voel je vrij om je ervaringen te delen en schrijf een review over Taalunieversum.

Bezoek Taalunieversum

Schrijf een review