Reviews van deze auteur

Assessment gehaald!

Review over Assessment-Training.com

In het begin was ik wat sceptisch tegenover het online voorbereiden van mijn assessment, maar na een intensieve online training op Assessment-Training.com merkte ik toch dat ik met meer zelfvertrouwen het assessment in ging. Ik heb de volledige sollicitatietraining gevolgd waarin zaken als rollenspellen, presentaties en groepsdiscussies aan bod komen. Ook krijg je toegang tot alle capaciteitentesten. Al met al heeft de training ervoor gezorgd dat ik mijn assessment heb gehaald!

Sterke punten
Uitgebreide training
Veel oefenopgaven
Goed bereikbare klantenservice

Goede voorbereiding

Review over Assessment-Training.com

Ondankt het feit dat de aanschafprijs aanzienlijk is, is assessment-training.com naar mijn mening het meest professionele platform om je voor te bereiden op het assessment. De klantenservice hielp mij direct, nadat ik mijn account niet inkwam. Ook het niveau van de oefentoetsen sloten goed aan bij het daadwerkelijke assessment, dat ik glansrijk heb doorlopen.

Sterke punten
Goede klantenservice
Sloot goed aan bij het daadwerkelijke assessment (vergelijkbaar niveau en soort vragen)

Zwakke punten
Misschien de prijs (maar je krijgt toegang tot in, mijn geval, duizenden vragen)

reacties: